Anders Berge

Psykoanalytiker

Leg terapeut och familjeterapeut

Specialist i psykiatri

 

 

              Motsättningar som tilltar, närhet som försvinner och konflikter som leder till gräl eller tystnader – kan vara anledningar till att söka hjälp.

              Jag har lång terapeutisk erfarenhet och vill medverka till att känslor och tankar som tidigare inte gått att uttrycka blir möjliga att sätta ord på - att öppna dialogen mellan er.

               Jag ser till båda parters behov, tar inte parti för den ena eller den andra - med tanke på att personliga olikheter inte ska skilja er åt utan berika...

.

                         Besöken är på 1 timme. Ofta räcker det med några få möten.

                                  tel: 076-8143334  mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

                                                             Anders