Margot Zettergren-Berge

Leg familjeterapeut

Fil kand

 

Anders Berge

Psykoanalytiker

Leg terapeut

Specialist i psykiatri

 

Parterapi är en möjlighet till förändring då relationen fastnat i olyckliga mönster.

 

Det kan vara motsättningar i förhållandet som ökar, närhet som försvinner och konflikter som alltmer leder till gräl eller tystnader - anledningar till att söka hjälp.

Med vår kunskap hjälper vi till att ingående lyssna till er för att bättre förstå vad som hänt och händer i förhållandet och öppna för nya lösningar.       

Vi medverkar till att känslor och tankar som tidigare inte gått att uttrycka blir möjliga att prata om.

Som terapeuter tar vi ansvar för att se till båda parters behov, att inte ta ställning för den ena eller den andra och att bidra med insikter kring fortsatta tänkbara vägar i relationen.

Vi har mycket lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med par och familjer och anser det är av stor betydelse att vi båda deltar i samtalen.

Besöken är på 1,5 timmar. Ofta räcker det med 3 möten. Möjlighet med kvällstid.

tel: 076-8143334  mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Margot och Anders